Екип от преподаватели


Диана Драгнева

Директор

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила III професионална квалификационна степен


Виолета Андонова

Заместник директор по учебната дейност

Образование: Висше-магистър

Специалност: ПНУП

Защитила I професионална квалификационна степен


Велина Станчева

Класен ръководител на I-а клас

Образование: Висше-бакалавър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила IV професионална квалификационна степен


Надежда Хаджиева

Класен ръководител на I-б клас

Образование: Висше-бакалавър

Специалност: ПНУП

Защитила III професионална квалификационна степен


Светла Ганева

Класен ръководител на I-в клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила IV професионална квалификационна степен


Мария Русева

Ст. учител ЦОУД – I-а клас

Образование: Висше–магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила ИV професионална квалификационна степен


Елена Стефанова

Ст. учител ЦОУД – I-б клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Светла Желева

Учител ЦОУД – I-в клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Педагог, детски учител и начален учител


Ласка Янчева

Класен ръководител на II-а клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Лена Иванова

Класен ръководител на II-б клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Десислава Колева

Класен ръководител на II-в клас

Образование: Висше-бакалавър

Специалност: ПНУП

Защитила IV професионална квалификационна степен


Виолета Георгиева

Учител ЦОУД – II-а клас

Образование: Висше-бакалавър

Специалност: ПНУП


Антонина Христова

Ст. учител ЦОУД – II-б клас

Образование: Висше–магистър

Защитила III професионална квалификационна степен


Теодора Динева

Ст. учител ЦОУД – II-в клас

Образование: Висше – магистър

Специалност: ПНУП

Защитила IV професионална квалификационна степен


Наталия Калъпова

Класен ръководител на III-а клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Галя Славова

Класен ръководител на III-б клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Евелина Славова

Класен ръководител на III-в клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила III професионална квалификационна степен


Антоанета Георгиева

Класен ръководител на III-г клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Спаска Найденова

Ст. учител ЦОУД – трети клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила IV професионална квалификационна степен


Десислава Славова

Учител ЦОУД – трети клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: ПНУП


Ивелина Радева

Учител ЦОУД – трети клас

Образование: Висше–магистър

Специалност: ПНУП

Защитила II професионална квалификационна степен


Тодорка Дончева

Класен ръководител на IV-а клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: ПНУП с английски език

Защитила II професионална квалификационна степен


Красимира Калудова

Класен ръководител на IV-б клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: ПНУП

Защитила II професионална квалификационна степен


Галина Митраджиева

Класен ръководител на IV-в клас

Образование: Висше–магистър

Защитила ІII професионална квалификационна степен


Йорданка Лесева

Класен ръководител на IV-г клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила III професионална квалификационна степен


Веселина Колева

Ст. учител ЦОУД – четвърти клас

Образование: Висше – бакалавър

Специалност: Учител по музика

Професионална квалификация – начален учител

Защитила III професионална квалификационна степен


Нина Серафимова

Ст. учител ЦОУД – четвърти клас

Образование: Висше–бакалавър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила V професионална квалификационна степен


Антоанета Фотева

Учител ЦОУД – четвърти клас

Образование: Висше–бакалавър

Специалност: ПНУП


Катя Христакиева

Ст. учител по английски език

Образование: Висше-магистър

Защитила III професионална квалификационна степен


Добринка Късаиванова

Ст. учител по английски език

Образование: Висше-магистър

Специалност: НУП

Защитила V професионална квалификационна степен


Стоян Иванов

Преподавател по физическо възпитание и спорт

Образование: Висше-магистър


Красимира Иванова

Старши учител на ГЗПО

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила IV професионална квалификационна степен


Пламена Михайлова

Учител ГЗПО

Образование: Висше-магистър