Екип от преподаватели


Диана Драгнева

Директор

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила III професионална квалификационна степен


Виолета Андонова

Заместник директор по учебната дейност

Образование: Висше-магистър

Специалност: ПНУП

Защитила I професионална квалификационна степен


Ласка Янчева

Класен ръководител на I-а клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Лена Иванова

Класен ръководител на I-б клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Десислава Колева

Класен ръководител на I-в клас

Образование: Висше-бакалавър

Специалност: ПНУП

Защитила IV професионална квалификационна степен


Виолета Георгиева

Учител ЦОУД – I-а клас

Образование: Висше-бакалавър

Специалност: ПНУП


Антонина Христова

Ст. учител ЦОУД – I-б клас

Образование: Висше–магистър

Защитила III професионална квалификационна степен


Теодора Динева

Учител ЦОУД – I-в клас

Образование: Висше – магистър

Специалност: ПНУП

Защитила IV професионална квалификационна степен


Наталия Калъпова

Класен ръководител на II-а клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Галя Славова

Класен ръководител на II-б клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Евелина Славова

Класен ръководител на II-в клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила III професионална квалификационна степен


Антоанета Георгиева

Класен ръководител на II-г клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Недка Хаджиева

Учител ЦОУД – втори клас

Образование: Висше – бакалавър

Специалност: Инженер-химик с педагогическа правоспособност

Професионална квалификация – начален учител

Защитила III професионална квалификационна степен


Евгения Георгиева

Ст. учител ЦОУД – втори клас

Образование: Висше – магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила III професионална квалификационна степен


Ивелина Радева

Учител ЦОУД – втори клас

Образование: Висше–магистър

Специалност: ПНУП

Защитила II професионална квалификационна степен


Тодорка Дончева

Класен ръководител на III-а клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: ПНУП с английски език

Защитила II професионална квалификационна степен


Спаска Найденова

Класен ръководител на III-б клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила IV професионална квалификационна степен

 


Галина Митраджиева

Класен ръководител на III-в клас

Образование: Висше–магистър

Защитила ІII професионална квалификационна степен

 


Йорданка Лесева

Класен ръководител на III-г клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила III професионална квалификационна степен


Веселина Колева

Ст. учител ЦОУД – трети клас

Образование: Висше – бакалавър

Специалност: Учител по музика

Професионална квалификация – начален учител

Защитила III професионална квалификационна степен


Нина Серафимова

Ст. учител ЦОУД – трети клас

Образование: Висше–бакалавър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила V професионална квалификационна степен


Антоанета Фотева

Учител ЦОУД – трети клас

Образование: Висше–бакалавър

Специалност: ПНУП


Елена Стефанова

Класен ръководител на IV-а клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила II професионална квалификационна степен


Ваня Дунева

Класен ръководител на IV-б клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила IV професионална квалификационна степен


Светла Ганева

Класен ръководител на IV-в клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила IV професионална квалификационна степен


Велина Станчева

Класен ръководител на IV-г клас

Образование: Висше-бакалавър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила IV професионална квалификационна степен


Надежда Хаджиева

Учител ЦОУД – четвърти клас

Образование: Висше-бакалавър

Специалност: ПНУП

Защитила III професионална квалификационна степен


Светла Желева

Учител ЦОУД – четвърти клас

Образование: Висше-магистър

Специалност: Педагог, детски учител и начален учител


Мария Русева

Ст. учител ЦОУД – четвърти клас

Образование: Висше–магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила ИV професионална квалификационна степен


Катя Христакиева

Преподавател по английски език

Образование: Висше-магистър

Защитила III професионална квалификационна степен


Стоян Иванов

Преподавател по физическо възпитание и спорт

Образование: Висше-магистър


Красимира Иванова

Старши учител на ГЗПО

Образование: Висше-магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Защитила IV професионална квалификационна степен