Училището е одобрено по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Компонент 1

Създаване на условия за високоскоростна оптична свързаност на организации от системата на училищното образование с опорната образователна мрежа и достъп до образователни ресурси, вкл. научни лаборатории, центрове за данни и др.; – финансирано от МОН – 170 лв.

Компонент 2

Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи/електронна платформа „Енвижън“ – 1080 лв.

Платформата предлага:

Активно участие на учениците от 1. до 12. клас:

  • Всеки ученик взаимодейства с Envision и не е пасивен наблюдател;
  • Моментална обратна връзка и резултати в клас;
  • Повишава успеваемостта и подобрява качеството на преподаването.

Учебно съдържание:

  • Онлайн базирано, лесно и достъпно;
  • Над 1700 интерактивни ситуации и урока създадени от водещи учители;
  • Лесно за създаване, редактиране и споделяне.

Използването на налична техника в училищата:

  • Един компютър;
  • Един проектор или екран;
  • По една мишка за всеки ученик.