Регионален форум

             ИНУ „Св.св.Кирил и Методий” представи две иновативни практики, които са част от Регионалния форум на образователни иновации за Югоизточен регион по Национална програма „Иновации в действие“, организиран от Регионално управление на образованието със съдействието на ГСАГД „Кольо Фичето” в Ямбол.