Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема „Училищен плод“ и по схема „Училищно мляко“

Обявление за набиране на предложение по ЕС Уч.плод и Уч.мляко

Предложение за учил. схеми

Предложение уч.мляко и уч.плод