Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Ямбол успешно приключи своята работа от тригодишната програма за развитие на извънкласните дейности по проект „Успех”.

За отчетния период  са постигнати заявените по програмата цели както следва:

 1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа, съобразени с интересите на учениците, се осмисли тяхното свободно време, откриха се нови таланти.
 2. Учениците развиха допълнителни знания, умения, компетентности.
 3. Провокира се нестандартното мислене на учениците, тяхната самостоятелност и личностна изява.
 4. Чрез спортните секции се развива физическата дееспособност на учениците, преодолява се обездвижването им, постига се здравословно укрепване на организма
 5. Чрез творческите клубове:
  • Учениците се запознаха с богатството и разнообразието на българските танци и традиции в различните области на нашата родина; у учениците  се разви чувство на уважение и почитане на  българските традиции и обичаи, любов към народните танци, стремеж към прецизното им изпълнение, усет за ритмичност и красота, гордост от културното богатство на народа ни.
  • Запознаха се с техниките квилинг, киригами, класически и модулни оригами, техники за изработване на дизайнерски хартии. Научиха интересни факти около историята на карнавалите, източните изкуства. Развиха изобразително-конструктивното си мислене и въображение, разшириха  зрителните си представи и практически умения с различни техники на рисуване.
  • У учениците се възпита музикално-естетическото чувство, любов към музиката,  развиване на чувство за мелодика, метроритъм и хармония.
  • Учениците участваха с желание в най-различни мероприятия – срещнаха се с бизнес консултант, запознаха се с работата на архитекта на града, срещнаха се с репортер, наблюдаваха работата на служители в банки, учеха се да работят в екип, да бъдат малки репортери. С интерес наблюдаваха кой произвежда и прави храните, как се прави вестник, как работят хората в банката.
  • Разшириха познанията си за структурата на народната приказка; развиха умения за анализ на ситуации и герои; повиши се творческата активност и желанието и уменията за създаване на собствени текстове – диалози, монолози, приказки, кратки истории, завършваха текст по дадено начало, писаха приказка по качества на дадени герои или ситуации.
  • Чрез творчески игри, упражнения и споделяне на преживявания и емоции децата отработваха несъзнавани и съзнавани конфликти, подобриха спонтанността и творческата си активност, разшириха репертоара си от вербални и невербални способи за изразяване на емоции.
  • Участваха активно: в драматизирането на диалози и заучаването на кратки римувани приказки, в театър на сенките, като сами изработиха куклите и декорите. Речевите качества на малките театрали се доусъвършенстваха чрез драматизация на басни и приказки.
  • Запознаха се с потребностите от различните хранителни вещества и нуждата им за подрастващия организъм. Осъзнаха необходимостта от съчетаването на здравословно хранене със спорт.
  • Запознаха се със защитените растителни и животински видове и билки в Ямболския край . Посетиха защитени местности и ги почистиха. От наблюдаваните растителни видове изготвиха хербарий. Посетиха горско стопанство и научиха много за животните от специалисти.
  • Младите „ журналисти” изучиха основните тънкости на журналистическата работа:създаваха различни по жанр материали ,обсъждаха и редактираха , както своите текстове, така и графичен дизайн.

Учениците  се научиха  да бъдат продуктивни, да вземат решения, да споделят мненията си , да координират действията си и най- вече да работят в екип.

Pages: 1 2