Проект „Твоят час“

От началото на учебната 2016 / 2017 година работим по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M20P001-2.004-004

Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)

 

Цели:

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели:
 • Развитие на уменията за учене, творческите и спортните способности;
 • Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 • Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 • Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

През учебната 2017/2018 год. по проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/ – фаза ІІ са сформиране следните групи:

 

по ред

Клуб, секция, уъркшоп Ръководител
1. Аз и Европа Велина Станчева
2. Арт ателие по изобразително изкуство Антонина Христова
3. В царството на приказките Антоанета Георгиева
4. Игриви приказливи Жасмина Бабова
5. Любознайко Галя Славова
6. Математика за всеки Елена  Стефанова
7.  Математика Спаска Найденова
8. Млад математик Лена Иванова
9. Моята приказка – арт терапия Евелина Славова
10 Музикално-театрално студио Веселина Колева
11. Модерни танци Таня Николова
12. Сръчни ръце Йорданка Лесева
13. Уъркшоп «Свят от хартия» Ласка  Янчева

 

През учебната 2016 / 2017 година в  Начално училище „Св.Св. Кирил и Методий” по проекта функционират 15 групи:

 1. Арт студио по изобразително изкуство – ръководител: г-жа Антонина Христова
 2. Игриви-приказливи – ръководител: г-жа Жасмина Бабова
 3. Математика – ръководител: Спаска Найденова
 4. Приятели на математиката – ръководител: Елена Стефанова
 5. Футбол – ръководител: Стоян Иванов
 6. Информационни технологии – ръководител: Антонета Георгиева
 7. Арт-терапия – ръководител: Евелина Славова
 8. Аз обичам математиката – ръководител: Галя Славова
 9. Вокална група – ръководител:Веселина Колева
 10. Млад математик – ръководител:Лена Иванова
 11. Сръчни ръце – ръководител: Йорданка Лесева
 12. Малки журналисти – ръководител: Велина Станчева
 13. Уъркшоп – ръководител: Ласка Янчева
 14. Модерни танци – ръководител: Таня Николова
 15. Аз, фотографът – ръководител: Георги Георгиев

Срок за изпълнение на проекта: 15.09.2016 – 31.10.2018 г.