Историческа справка за развитието на начално училище ”Св. св. Кирил и Методий” – гр. Ямбол

През учебната 2006/2007 година е направена комплексна проверка от РИО на МОН. След посещения на часове по задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, проверка на училищната документация, проверка на ученически тетрадки, комисията с председател Нанка Василева, “установи качествено и ефективно управление на целия образователно-възпитателен процес при спазване на държавните образователни изисквания.”

От 14 до 18 май е проведено външно оценяване на учениците от четвъртите класове.Резултатите и по четирите предмета /български език и литература, математика, човекът и обществото и човекът и природата/ са отлични. Нашите четвъртокласници заемат първо място в област Ямбол.

И тази година наши ученици ни радват с високи постижения на национални, общински и регионални състезания, олимпиади и конкурси. Доника Шивачева, ученичка от І клас, спечели І място в Държавното републиканско първенство по ускорен шах. Пламен Вълков и Марта Гърдева донасят съответно І и ІІ място на Националния конкурс “Бог е любов” в раздел литература. Четвъртокласниците Ралица Стоянова, Габриел Джарадат, Йоана Сотирова, Николай Илиянов и Иван Лахтев изработват проекти, с които се класират за национално представяне в гр. София. То е организирано от Софийски университет и фондация “Отворено общество”.

Огромна радост и удовлетворение донасят многото награди от математически състезания. На Националния турнир “Академик Кирил Попов” отбор в състав: Руслан Капелев, Камен Кънчев и Габриел Джарадат – от ІV клас, Пламен Комитов от ІІІ клас, се класират на ІІ място. В индивидуалното състезание І място в страната заема Пламен Комитов. На националните зимни математически състезания в Бургас нашият третокласник се класира ІІІ-ти сред четвъртокласниците от цялата страна. По програма за стимулиране на даровити деца Община Ямбол присъжда на Пламен Комитов от ІІІ клас едногодишна стипендия.

През учебната 2007/2008 година бе спечелен проект “Дворец на красотата” по националната програма “Училището – желана територия на учениците”, модул “Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност”. Сформирани са четири извънкласни форми на обучение: вокална група “Сладурите”; танцов състав “Хоп-троп”; арт-клуб “Вълшебна палитра” и баскетболен отбор “Непобедимите”. През годината групите по проекта провеждат разнообразни прояви: концерти, пленери, срещи с музиканти и художници, състезания.

През годината влиза в сила диференцирано заплащане за оценяване постиженията от труда на педагогическите специалисти.

За втора поредна година от 13 до 16 май е проведено външно оценяване постиженията на четвъртокласниците. Резултатите и тази година бяха отлични и за голяма радост на деца, родители и учители, нашите възпитаници заемат отново І място по успех в областта и ІІ място в страната. Балът по български език и литература е 19.68 /от максимален 20/; по математика – 19.77; по човекът и обществото – 19.99 и по човекът и природата – 19.91. Средният бал е 19.84, само на 4 стотни от първенците в страната.

За достойно представяне на училището и заети призови места на международни и национални състезания по шах Общински съвет Ямбол награждава Доника Шивачева от ІІ”б” клас със Златен плакет.

За спечелени призови места на национални състезания по математика и информационни технологии Пламен Комитов от ІV”б” клас е награден от Общински съвет Ямбол с бронзов плакет.

През учебната 2008/2009 година по Национална програма „училището – територия на учениците“ – модул „Ритуализация на училищния живот“ спечелихме проекта „Символите на училището – моята принадлежност, любов и отговорност.“По проекта бяха изработени униформи и емблеми за всички ученици в училището. За трета поредна година бе проведено външно оценяване постиженията на учениците от ІV клас. С резултатите четвъртокласниците отново защитиха първото място в областта и се наредиха на ІV място в страната.

През учебната 2009/2010 година се навършиха 115 години от основаването на училището. Съвместно с Държавен архив – Ямбол във фоайето на Общината бе подредена изложба „Полет във времето“; среща с бивши учители и представяне на презентация за развитието на училището от основаването; юбилеен вестник „Азбукарче“.

През учебната 2010/2011 година училището, първо в града, започва да работи по образователен софтуер Енвижън – „Един компютър – много мишки“.

От началото на втория срок на учебната 2011/2012 г. стартира изпълнението на най-мащабния проект по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора. Проект „Успех“ предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците. Сформирани бяха 27 групи с 323 участника от 1 до 4 клас в различни тематични направления.

През учебната 2014/2015 година за първи път трима четвъртокласници – Гергана Александрова, Дана Бъчварова и Георги Кръстев бяха номирани за участие в националния кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“. Дейността беше подчинена на 120-годишнината от основаването на училището.

През учебната 2015/2016 година за пръв път училището работи по НП“С грижа за всеки ученик“, модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ – 1 група с 8 четвъртокласника, с ръководител Спаска Найденова. Благодарение на отличната подготовка до  националния кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ достигнаха Яна Димитрова и Ивайло Попов.Сред всички  се отличи Яна Димитрова, която зае първо място в страната и с това спечели домакинството ни за следващата учебна година.

През учебната 2016/2017 година за първи път по ЗПУО беше сформиран Обществен съвет.Училището беше домакин на Областния и Националния кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“. За участие в Националния кръг бяха класирани: Габриела Енчева, Мартин Монев и Силвана Иванова.В края на учебната година бе разработено проектно предложение „Зная, мога, успявам“, с което училището кандидатства за иновативно училище. Проектът бе одобрен с решение  №391 от 17 юли 2017 на Министерски съвет.

 

 

 

 

Pages: 1 2 3 4