Протокол за резултатите на недопуснатите до Националния кръг на олимпиада „Знам и мога“ 2024 г. ученици

Протокол за резултатите на недопуснатите до НО ОЗМ