Международна дистационна ученическа олимпиада „Кингс“

     

Ученици от IV“а“ клас показват изключителни резултати в Международна дистанционна ученическа олимпиада „Кингс“ през есенния сезон на 2022 година. Александър Джелебов, Даная Василева и Юлиан Стоев получават грамоти за отлично представяне в олимпиадата по математика. Александър Хаджиев е удостоен с грамота за високи резултати по английски език. Фаворит, с три грамоти от олимпиадите  по математика, български език и английски език, е Пресиана Димитрова.Техен преподавател по английски език е г-жа Катя Христакиева.

       Г-жа Елена Стефанова – класен ръководител на учениците също е удостоена с грамота за значителни успехи в организирането на олимпиада „Кингс“  България и подобряване на учебния процес.

       НУ“Св.св. Кирил и Методий“ е отличено с грамота за сътрудничество при организиране на олимпиада „Кингс“ и повишаване мотивацията на учениците за постигане на по-високи нива на знания.

      Желаем успехи и в следващия кръг!