Съобщение

ПЛАН-ПРИЕМ

I КЛАС за 2023/2024 учебна година

План-прием – заповед – брой паралелки, брой ученици, брой ГЦОУД, график, критерии

 

В НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Ямбол ще има следните групи и паралелки за 2023/2024 учебна година:

1 Група за задължително предучилищно образование – 5-6 годишни – 23 деца

4 паралелки I клас с по 22 ученици.