Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти

От началото на втория учебен срок на учебната 2011/2012 г. стартира изпълнението на най-мащабния проект по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора.”Проект „Успех” предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците.

Учениците имат необходимост от  занимания извън задължителното учебно време, в които да изявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. Именно в тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа. От друга страна извънкласните и извънучилищните дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учители, ученици и родители.

В НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Ямбол през ІІ-я учебен срок на учебната 2011/2012 г. функционират 27 групи за извънкласни и извънучилищни дейности с интересни и полезни програми. В тях участват 323 ученици. Директорът на училището – госпожа Нина Койчева – организира, координира и контролира подготовката, организацията, изпълнението,  резултатите и своевременното отчитане на дейностите по проекта.

Групите в училището обхващат отделни тематични направления в областите на извънкласни дейности както следва:

 • Природоматематически науки
  • клуб Приятели на математиката с ръководител Елена Стефанова
  • клуб Забавна математика с ръководител Велина Станчева
 • Хуманитарни науки
  • клуб Приказен свят с ръководител Ваня Дунева
  • клуб Приказен свят с ръководител Светла Ганева
  • уъркшоп Светът от хартия с ръководител Ласка Янчева
  • ателие Приказкотерапия с ръководител Евелина Славова
 • Здравно образование
  • клуб Приятели на здравето с ръководител Галя Славова
 • Здравословен начин на живот
  • клуб Млад турист с ръководител Антоанета Георгиева
  • секция Екоразходки-запознаване с природата, растителен и животински свят с ръководител Румяна Монева
  • секция Здраве сред природата с ръководител Наталия Калъпова
  • секция Да успяваме заедно-колективен спорт-баскетбол-момчета с ръководител Стоян Иванов
  • секция Да успяваме заедно-колективен спорт-волейбол-момичета с ръководител Стоян Иванов
  • клуб Зелени сърца с ръководител Десислава Колева
 • Комуникативни умения на роден език
  • клуб Да разкажа своята история с ръководител Жасмина Бабова
  • театрално студио с ръководител Соня Русева
  • театрално студио Палечко с ръководител Виолета Господинова
  • театрално студио Буратино с ръководител Марийка Костадинова
  • студио Аз-фотографът с ръководител Стоян Киров
  • клуб Млад журналист с ръководители Галя Славова и Лена Иванова
 • Умения за самостоятелно учене и събиране на информация
  • клуб Млад екскурзовод – из родния край с ръководители Лена Иванова
  • клуб Млад екскурзовод – из родния край с ръководител Теодора Динева
 • Граждански компетентности-форми за успешно участие в социалния живот,разрешаване на конфликти
  • клуб Ние си приличаме, ние сме различни с ръководител Спаска Найденова
  • клуб Как  да се обличам и държа в обществото с ръководител Йорданка Лесева
 • Културни компетентности-изразяване на идеи,творчество,емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства
  • клуб Етнография – Играчките на баба с ръководител Ласка Янчева
  • клуб Хороводец с ръководител Катя Христакиева
  • студио Денс Студио с ръководител Таня Николова
  • клуб Музикални приключения с ръководител Весела Котелникова

Pages: 1 2