Засаждане на дървета в парк Боровец

Проект "Твоят час" - клуб Математика. Засаждане на дървета в парк Боровец