Зная, мога, успявам !

Единственото Иновативно начално училище в Област Ямбол.

Първенци на НВО

Неизменно първо място на Национално външно оценяване в Област Ямбол, а през учебната 2016/2017г. четвърто място в България.

Иновативни методи на обучение

Първото училище в Област Ямбол, което работи с образователен софтуер Envision.

Уроците лесни, интересни

Образователна платформа Уча.се - за по-добро образование и мотивирани ученици.

 

Отново на училище

Уважаеми родители, мили ученици!

Новата учебна 2021/2022година ще започне присъствено, стъпаловидно при спазване на необходимите мерки за опазване здравето на учениците.

Начало на празничния ден 15.09.2021 г.

 

 ПЪРВИ   КЛАС

ОТ 9:00-10:30 часа

ЧЕТВЪРТИ  КЛАС

ОТ 10:30-11:10 часа

ВТОРИ КЛАС

ОТ 11:10-11:50 часа

ТРЕТИ  КЛАС

ОТ 11:50-12:30 часа

ОЧАКВАМЕ ВИ!

График за запознаване с индивидуалните резултати на учениците

График

Здравей, Първи клас!

          Децата от подготвителна група ,,Приятели“ успешно завършиха учебната година и споделиха своята радост с много песни, танци, задачки-закачки, весели игри и настроение. С гордост получиха удостоверенията си за постъпване в първи клас.
          На своето първо състезание ,,Аз ще бъда ученик“, организирано от СБНУ, всички участници се представиха отлично и получиха грамоти.
          Родителите посадиха в двора елхичка, за която децата да се грижат през годините в любимото училище и да растат заедно.