Най-доброто училище за Вашето дете!

Образованието е отговорът на всички въпроси.

Учим, докато играем!

В начален етап на основно образование е приоритет интерактивното обучение.

Предагаме безплатна закуска, плод и мляко.

За обяд предлагме кетъринг.

Безопасна и креативна учебна среда

В училището има охрана. Работи се по проекти и Национални програми за създаване на иноватива учебна среда.

Вдъхновяваме!

Нашите учители са вдъхновени да вдъхновяват своите ученици.

130

години

ИСТОРИЯ

Открийте предимството на началното училище!

При нас се обучават деца от предучилищна възраст - 5-6 годишни и ученици от I - IV клас. Това прави училището едно безопасно място, стимулиращо развитието на талантите и наклонностите на децата от предучилищна и начална училищна възраст. Нашата мисия е:

Работа по проекти

НУ "Св. св. Кирил и Методий" работи успешно по разработването и реализирането на много проекти, чрез които да се реновира образователната среда и да се даде възможност на децата и учениците да участват във форми и занимания по интереси, така че да развиват своите знания, умения, таланти и наклонности.

Проект "Обичам моето училище"
"Успех за теб"
"STEM училищна среда"
"Обичам природата и аз участвам"
"Заедно в изкуствата и в спорта"
„Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Нашите популярни клубове по интереси

В НУ "Св. с. Кирил и Методий има 11 клуба по Занимания по интереси и 4 клуба по проект "Заедно в изкуствата и спорта"

Клуб "Камък, ножица, хартия"

Клуб "Откриватели" - STEM

Клуб "Приятели на книгата"

Клубове по футбол и баскетбол

Клуб "Математици"

Клубове по изобразително изкуство и шах и други...

Комуникативност

Професионализъм

Квалификация

Отдаденост

Нашите учители

Нашите учители са високо квалифицирани и доказани във времето със своя професионализъм, хора с опит, отношение към индивидуалните потребности и способности на децата и умения за създаване на партрньорства,  както с родителите, така и с други институции, имащи отношение към образованието и възпитанието на нашите деца.

Последни публикации

Как да запишете детето си в нашето училище