Зная, мога, успявам !

Иновативно начално училище.

Първенци на НВО - летим на крилете на нашите мечти!

Първенци на Национално външно оценяване в IV клас в Област Ямбол

Отлична материална база

За децата и от предучилищна възраст

Представителен мажоретен състав.

Артистични фоайета в училище

За Вас - първолаци!

Обновени класни стаи.

 

Отново първо място на национален конкурс

     
      Първо място на Двадесет и седмия национален литературен конкурс “Любовта в нас” – проза – Варна 2024 г. за Стелияна Христова Кирова от 2.”а” клас с преподавател Ласка Янчева. Честито на Стелияна, на нейното семейството и на г-жа Янчева!
        Гордеем се с нашите деца и нашите учители!
 

Обновена училищна библиотека

     Училищната библиотека грейна в слънчеви цветове и обогатен библиотечен фонд. Това стана възможно, благодарение на реализирането на проект по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 – „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ на МОН.
От втория учебен срок децата ще имат възможност да провеждат часовете по четене, езици, музика и занимания по интереси, да участват в срещи с интересни автори в една мотивираща учебна зона, обзаведена и оборудвана по един наистина иновативен начин.
За библиотеката бяха закупени нови книги, които със сигурност ще привлекат любопитството и интереса на нашите умници.
Да ни е честита новата библиотека! Да се превърне във вдъхновяващо кътче, което ще ни отведе на вълшебни места по света, ще ни върне в миналото, ще ни изстреля в бъдещето и ще докосне ума, сърцето и въображението ни по начин, по който само една книга може го направи!
Предстоят инициативи за дообогатяване на библиотечния фонд.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Становище на педагогическите специалисти

СТАНОВИЩЕ

НА ЕКИПА НА НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГРАД ЯМБОЛ

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА НЕИСТИНИ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО, УРОНВАЩИ АВТОРИТЕТА И ИМИДЖА НА УЧИЛИЩЕТО

 Екипът от преподаватели в НУ „Св. св. Кирил и Методий“  заявява категоричната си позиция на дългогодишни педагогически специалисти в едно училище със столетна история. Считаме, че е недопустимо да се разпространява непроверена информация, уронваща престижа на образователната институция. Във време, в което трябва да бъдем пример за честни и достойни хора за нашите ученици, не можем да останем безучастни в явното хулене и оскверняване на един духовен храм, през който са преминали  хиляди ямболци.

Категорично заявяваме, че информацията, която се разпространява в публичното пространство е недоказана и непроверена. Събитията и лицата, визирани в нея, са обект на внимателна и професионална проверка. В НУ „Св. св. Кирил и Методий“ работят професионалисти и хора, отдали живота си за възпитанието и образованието на поколения  ямболски деца. В училището атмосферата е позитивна и има всички условия за едно спокойно и вдъхновяващо педагогическо взаимодействие.

Всички ние заставаме зад решенията на директора, професионализма на замесените колеги и вярваме, че както ръководството на училището, така и институциите, които проверяват фактите, си вършат професионално работата.

Уважаеми съграждани, екипът на НУ „Св. св. Кирил  Методий“ заявява своята категорична позиция, че уронването престижа на училището  лишава педагогическите специалисти от правото на почит и уважение, което заслужават.