Историческа справка за развитието на начално училище ”Св. св. Кирил и Методий” – гр. Ямбол

Начално училище “Св. св. Кирил и Методий” е основано през 1894 г. Първоначално училището се е помещавало в странична постройка на църквата “Св. Никола”. Впоследствие І-во, ІІІ –то и ІV-то отделение  са настанени в къщата на Христо Великов /опълченец, деец на Съединението/, а ІІ-ро отделение – в къщата на Афуз ага  /Бейското училище/.

В началото на ХХ век училището е известно като “Андреевско”. Първата запазена Главна книга е от 1900 година, където са записани 121 ученици. Сред първите учители са Екатерина Стефанова – Бирникова, Г. Кривошиева, Георги Гюлев, Христо Белев, Сия Хаджимихалева, Цветана Пондолова и др.

През 1904г. училището се премества в Арабаджиевата /Кехайова/ къща. През следващата година започва строителството на нова сграда, недалеч от мястото, където на 5/17/ януари  1878 г. ямболци посрещат освободителите – 23-ти Донско-Казашки полк, командван от полк. Бакланов.

Учебната 1908/1909 година започва в новото училище. До Балканската война в училището се помещават по 4 или 5 паралелки съответно със 139 и 192 ученика. Обучението се е водило на български език.

През Балканската война 1912-1913 г. в него е настанен болничен лазарет и училището е затворено за учебни занятия.

От началото на 1934/1935 година, след проверка на областния училищен инспектор Стр. Стефанов, училище “Св. св. Кирил и Методий” става образцово първоначално училище с 4 паралелки и 191 ученици.
През пролетта на 1935 г. е създадена ученическа потребителска кооперация с цел да възпитава “самостоятелност и обществен дух у децата”.

През учебната 1944/1945 година училището е на един етаж и разполага с 4 учебни стаи. В него учат 4 паралелки със 179 ученици.

Втората световна война нарушава нормалния ход на учебния процес. Някои от училищата в града са превърнати във военни болници и казарми. Поради това училище “Св. св. Кирил и Методий” приема ученици от училищата “Страшимир Кринчев” и “Георги Дражев”. Недостигът на класни стаи налага преминаването на двусменно обучение.

От 1946 г. училището  става прогимназиално до ІІІ клас /днешния седми клас/. През този период се извършват промени в учебното съдържание – конфискува се профашистката литература, отменя се вероучението и се въвежда обучение по конституция.

В началото на 50-те години въпросът за ликвидиране на неграмотността става особено важен. В училище “Св. св. Кирил и Методий” се организират курсове за ограмотяване на войници. От 1951 г. училището отново е само начално. Учениците от 4-те отделения наброяват 218. Паралелките са многолюдни – по  42 ученика.

През 1961 г. започва строителството на ІІ етаж на училищната сграда. Инициатори за това са директорът Христо Радев и председателят на училищното настоятелство Йордан Банков.

През учебната 1964/1965 г. за първи път в училището се внедрява предметното обучение в ІV клас.

През 1974/1975 г. училището за втори път е обявено за базово във връзка с внедряването на новата учебна програма.