Обичам моето училище

Медиите за нас

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdelnik.net%2F%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2580-%25d0%25b2-%25d0%25bd%25d1%2583%2F%3Ffbclid%3DIwAR1zCMfs1kNFlts7zeQGagSk6XBrCMZjR2XGJZB9aox8l2KK0qMNY5Yf_hE&h=AT0b_GhDUTQivh0f_wC9j1reoo5Z5_3F1qppRa7RVgbf2ybcapMIZB4Q5Ue4us48dCMS50LIX8J8UfSqqlV0yOL3mCQilryet2ho-ytaHYvzPiHqjMiEQN823OMfdXj4WHPl&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0RqHjCR5MC8ZG-2SGI3rge1CY08dVDvKZ46BzUzGk8b_MpZ7rP0j9CbX-3OcPyJ8fjQo8R3CuvzQp21hVxhrfMc5V_3R9sj65bkfDuLKJF-Xst4uITnKsEm491a_LNLCnfF811NuBWk2ODnKiZMy8S7YOvTZHpsSeh6jcvEu2MVyqC4uBGe2R6HjlJLiATWNm38RDvFpat

Благотворителен пролетен базар

https://www.facebook.com/dianatelevision/videos/1394926491242810

Феерия, красота, радост, усмивки, споделяне и удоволствие – най-точните думи, с които може да се опише  благотворителният пролетен базар в НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ямбол. Базарът е посветен на проект „Обичам моето училище“ на  LightSource Charity. Изработените изделия показват ентусиазма и желанието на учениците.

 

Проект „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация ЛайтСорс 

Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект! 

Училището е нашия втори дом и нашите ученици се чувстват в него спокойно и уютно, защото чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource ни дари красива и иновативна учебна среда. 

 

 Моля вижте повече за проекта “Обичам моето училище” в това филмче: https://www.youtube.com/watch?v=g-7dzxvcjVg

Подробна информация за проекта в уебсайта на ЛайтСорс

https://lightsourcecharity.org/bg/i-love-my-school-bg/

https://lightsourcecharity.org/bg/project/ну-св-св-кирил-и-методий-гр-ямбол/

 

Може да се поставят снимки от интериорния проект, които ще намерите тук:

https://photos.app.goo.gl/faEMmZBeL8wy7Mjx5

 

В какво се състои проекта:

1.   Визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване)

2.   в специализираните кабинети  се поставят изображения в зависимост от предмета, който се изучава и се  изписват послания и учебна информация

3.   Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета

4.   Печат на тапетите

5.   Поставяне на тапетите

6.   Обучения на екипа в училището 

7.   Създаване на доброволчески групи

8.   Създаване на интериорен дизайн на фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания

 

Ползи от проекта: 

1.   Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда 

2.   Създаване на ценности и идеали при учениците

3.   Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си 

4.   Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните

предмети

5.   Намалява се стреса и агресивността при учениците

6.   Увеличава се посещаемостта на училището

7.   Училището повишава репутацията си

8.   Училището увеличава броя на учениците всяка година

9.   Създаване на екипност – ученици, учители, родители

10.   Учителите се чувстват по- бодри и и по- мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда

11.   Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище

12.   Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи нови инициативи и цели

13.   Правилно позициониране на училището в общественото интернет пространство.

Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта.