Иновативно училище

Световна седмица на предприемачеството

         За поредна година учениците от ІІ”а” и ІІ „б” класове се   включиха в инициативата на Junior  AchievementСветовна седмица на предприемачеството. В часа по Предприемачество – ИУЧ проведоха урок на тема „Видове професии” . Второкласниците бяха разделени на групи и пред тях стояха различни предизвикателства, свързани с професиите.  Учениците решаваха кръстословица, сглобяваха пъзели, свързваха превозни средства с наименованието на професиите на хората, които ги управляват; откриваха професии по азбучен код, свързваха професии с предмети, характерни за тяхната работа и с това, което произвеждат. Най-голяма вълнение у учениците предизвика последната задача. Всяка група трябваше да прочете текст, в който е описана  определена  професия  и да я представи пред класа чрез пантомима.

          Тази инициатива даде възможност за осъществяване на много ценни междупредметни връзки, за прилагане на личен опит в занимания от игрив тип и най-вече забавления.

Постижения на учениците от иновативните паралелки

Иновативно училище

Пролетни празници и обичаи – работа по центрове

         

Дни преди  Великден учениците от І”а” и І”б” клас проведоха работа по центрове на тема „Пролетни празници и обичаи”. Първокласниците бяха разделени на групи като всеки ученик изтегли символа на съответния празник: цвете – Цветница, върбова клонка – Лазаровден, яйце – Великден и агне – Гергьовден. С голям интерес учениците четоха задачите и изпълняваха написаното. След представянето на центровете споделяха, че са научили много нови неща за съответния празник. По време на работата показаха, че могат да четат, да отговарят на въпроси, да решават кръстословици, да сглобяват пъзели, да решават задачи с код и още много забавни задачи. Разбира се първи помощници на децата бяха техните родители. Те винаги са отзивчиви и съпричастни към  училищния живот на своите деца.