Иновативно училище

Работа по центрове

В навечерието на Коледа учениците от І“а“ и І“б“ клас проведоха работа по центрове на тема: “Зимни празници”. Първокласниците бяха разделени в пет центъра: „Бъдни вечер“, „Коледа“, „Елха“, „Подаръци“ и „Сурваки“.

Изнесено обучение в час по ИУЧ – Предприемачество

В световната седмица по предприемачество /12 – 16 ноември 2018 г./ учениците от І“а“ и І“б“ класове проведоха изнесено обучение в кравефермата в с. Генерал Инзово  по  Предприемачество – ИУЧ. Там се срещнаха с фермер – собственик на кравеферма.

Тренинг за превенция на агресията в училище

През месец октомври 2018 г. учениците от 2” в” клас с класен ръководител Евелина Славова проведоха психологически тренинг за превенция на агресията в училище.

Тренингът се проведе в рамките на две поредни седмици в часовете  по Околен свят и в Час на класа, тъй като там са заложени  темите за агресията и училищния тормоз, за добрите взаимоотношения между децата в училище, за училищния правилник и правилата на класа, за правата и задълженията на ученика.