Иновативно училище

Изнесено обучение в час по ИУЧ – Предприемачество

В световната седмица по предприемачество /12 – 16 ноември 2018 г./ учениците от І“а“ и І“б“ класове проведоха изнесено обучение в кравефермата в с. Генерал Инзово  по  Предприемачество – ИУЧ. Там се срещнаха с фермер – собственик на кравеферма. Учениците видяха стада крави и телета, запознаха се с работния процес в кравефермата, проследиха етапите, през които преминава млякото от пасищата до мандрата, научиха за видовете млечни продукти, произвеждани там. Ученици слушаха с интерес разказа, задаваха точни въпроси. Любезните домакини ни почерпиха с кашкавал. Изнесеното обучение завърши с посещение в парка на селото и забавни игри.

Тренинг за превенция на агресията в училище

                       През месец октомври 2018 г. учениците от 2” в” клас с класен ръководител Евелина Славова проведоха психологически тренинг за превенция на агресията в училище.

Тренингът се проведе в рамките на две поредни седмици в часовете  по Околен свят и в Час на класа, тъй като там са заложени  темите за агресията и училищния тормоз, за добрите взаимоотношения между децата в училище, за училищния правилник и правилата на класа, за правата и задълженията на ученика.

                       Тренингът включваше индивидуална и групова работа по две подтеми:

1.Какво не ми харесва в отношенията на децата в училище?

2.Какво харесвам в отношенията на децата в училище?

                    Децата трябваше да формулират и да запишат на листи примери за добри  и за лоши отношения в училище.  После илюстрираха двата типа поведение в отделни рисунки. Изброиха емоциите, които изпитват в различните ситуации. Накрая в групи по 4 ученици изработиха постери по  двете подтеми.

                 След края на тренинга изложиха постерите във фоайето на училището, за да споделят опита си с учениците от останалите класове.  Рисунките и надписите предизвикват интерес, защото показват темата за агресията през очите на самите деца, от техния личен опит.  Какви са ситуациите, които ги нараняват емоционално и физически, както и тези, които ги карат да идват с желание и нетърпение на училище.

Урок по Домашен бит и техника с учениците от ІV“б“ клас – В кухнята. Заедно с Ути

За консултанти са поканени:

Г-н Аврамов /родител/, собственик на фирма, който запозна учениците какви задължения и отговорности има собственикът на една фирма и прие ролята на „управител” в импровизираната фирма за сандвичи „Рай до безкрай”;

Финансовият консултант г-жа Пенева /родител/ счетоводител на фирма сподели как се изчислява цена и себестойност на един продукт и как се определя печалбата от дадена вид дейност.