Иновативно училище

Дивите животни в България

      Във връзка с темата „Животните около нас“ по Околен свят във втори клас, учениците от II „г” клас изработиха лапбук на тема „Дивите животни на България“. 

Учениците ще представят избраното от всеки животно по време на следобедните срещи на класа през месец февруари. Така децата сами се учат един друг за навиците, местообитанието, храненето, размножаването на дивите животни у нас. Разкриха неочаквани факти за любимците си, посочиха кои от видовете са включени в Червената книга, как бихме могли да се погрижим за зимуващите в България животни.

Урок по Домашен бит и техника с учениците от ІV“б“ клас – В кухнята. Заедно с Ути

За консултанти са поканени:

Г-н Аврамов /родител/, собственик на фирма, който запозна учениците какви задължения и отговорности има собственикът на една фирма и прие ролята на „управител” в импровизираната фирма за сандвичи „Рай до безкрай”;

Финансовият консултант г-жа Пенева /родител/ счетоводител на фирма сподели как се изчислява цена и себестойност на един продукт и как се определя печалбата от дадена вид дейност.

Коледен благотворителен базар

Учениците от ІV”а”, ІV”б” и І”г” клас откриха с радост и голямо удовлетворение първия си благотворителен коледен базар. В продължение на две седмици в класните им стаи бе оформен кът -работилница, където всяко свободно време бе запълнено с изработването на коледни предмети. В дейността с готовност се включиха и родителите, тъй като децата са убедени, че колкото една стока е по-качествена и атрактивна, толкова по-бързо ще се продаде.