Прием на ученици

Родителска среща

 Уважаеми родители!

Родителските срещи за децата от подготвителната група и за бъдещите първокласници за учебната 2020/2021 година ще се проведат на 09.09.2020 година от 18:00 часа в двора на училището.

От ръководството       

Списък на класираните ученици за І клас – учебна 2020/2021 година

1 а

I б

1 г

Заявление за записване в първи клас за учебната 2020/2021 г.

приложение 2 към чл. 18 – 2