Прием на ученици

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Уважаеми родители!

           На 07.09.2021 г. /вторник/ от 18 :00 часа ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници с класни ръководители: Галя Славова, Наталия Калъпова, Антоанета Георгиева и за децата от Подготвителна група с учител Красимира Иванова, а на 09.09.2021 г. /четвъртък/ – за първокласниците с класен ръководител Евелина Славова.

          Очакваме ви!

Списък на приетите ученици за първи клас – учебна 2021/2022 година

Ученици – І клас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

На 02.06.2021 година/сряда/ от 18:00 часа ще се проведе родителска среща. Очакваме Ви!

                                            От ръководството