Прием на ученици

Приложение №2 към чл. 18

Приложение 2 към чл. 18

Заявление за участие в класиране за прием в І-ви клас за учебната 2021/2022 година

Приложение-1-към-чл.-11-2-1

Родителска среща

 Уважаеми родители!

Родителските срещи за децата от подготвителната група и за бъдещите първокласници за учебната 2020/2021 година ще се проведат на 09.09.2020 година от 18:00 часа в двора на училището.

От ръководството