Прием на ученици

Прием на ученици в 1. клас за учебната 2022/2023 г.

 

1 . а

1 . б

1. в

 

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници и

Деца от Група за задължително предучилищно образование!

       На 02.06.2022 година  – четвъртък от 18:00 часа в училището ще се проведе родителска среща.

           Родителите на бъдещите първокласници е необходимо да носят:

  1. Удостоверение за завършена Група за задължително предучилищно образование – оригинал.

  2. Копие от акт за раждане на детето.

                                                                                                                    Очакваме Ви!           

                                                                                                             От ръководството

За родителите на бъдещите първокласници

Заповед (4)    

Заявление за записване в 1 клас