Прием на ученици

Съобщение

Уважаеми родители на първокласници и деца от подготвителна група,

Каним ви на родителска среща на 11.09.2017 г. /понеделник/ от 18 часа в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Съобщение

Уважаеми родители на първокласници и деца от подготвителна група,

Каним ви на родителска среща на 06.06.2017 г. /понеделник/ от 18 часа в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители на бъдещи първокласници !

            Каним Ви на родителска среща на 02.06.2016 г.    /четвъртък/ от 18,00 ч. в училище.

            Необходимо е да донесете оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.

                                                                                                                                           От ръководството