Прием на ученици

Списък на приетите ученици за първи клас – учебна 2021/2022 година

Ученици – І клас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

На 02.06.2021 година/сряда/ от 18:00 часа ще се проведе родителска среща. Очакваме Ви!

                                            От ръководството

Приложение №2 към чл. 18

Приложение 2 към чл. 18