Прием на ученици

Съобщение

ПЛАН-ПРИЕМ

В НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Ямбол ще има следните групи и паралелки за 2024/2025 учебна година:

1 Група за задължително предучилищно образование – 5-6 годишни – 23 деца

4 паралелки I клас с по 22 ученици.

 

 

 

Прием на ученици в 1. клас за учебната 2022/2023 г.

 

1 . а

1 . б

1. в

 

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници и

Деца от Група за задължително предучилищно образование!

       На 02.06.2022 година  – четвъртък от 18:00 часа в училището ще се проведе родителска среща.

           Родителите на бъдещите първокласници е необходимо да носят:

  1. Удостоверение за завършена Група за задължително предучилищно образование – оригинал.

  2. Копие от акт за раждане на детето.

                                                                                                                    Очакваме Ви!           

                                                                                                             От ръководството