Интерактивна класна стая на открито

Училището спечели проект на ПУДООС и МОСВ „Обичам природата и аз участвам“. Сега нашите деца и учители разполагат с интерактивна класна стая на открито. Тук се провеждат часове по Човекът и природата, Изобразително изкуство, Занимания по интереси. Оформи се един чудесен природен кът, който доставя радост на училищната общност.