11 МАЙ – Ден на Светите братя равноапостоли и просветител Кирил и Методий. 

На този ден честваме патронния празник на училището. С кратка, но много емоционална програма отбелязахме нашия празник.