ПЛАН-ПРИЕМ

В НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Ямбол ще има следните групи и паралелки  за 2024/2025 учебна година:

1 Група за задължително предучилищно образование – 5-6 годишни – 25 деца

4 паралелки I клас с по 22 ученици.

Заявления се приемат всеки ден от 8:00 до 17:00 часа в канцеларията на училището.

Към 10.07.2024 г. има записани първокласници за 4 паралелки.

Свободни места в 1.“б“ клас – 4 места

За повече информация се обадете на тел. 046 66 26 36 или 0899805896.

Класни стаи