Училищната библиотека грейна в слънчеви цветове и обогатен библиотечен фонд. Това стана възможно, благодарение на реализирането на проект по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 – „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ на МОН.
От втория учебен срок децата ще имат възможност да провеждат часовете по четене, езици, музика и занимания по интереси, да участват в срещи с интересни автори в една мотивираща учебна зона, обзаведена и оборудвана по един наистина иновативен начин.
За библиотеката бяха закупени нови книги, които със сигурност ще привлекат любопитството и интереса на нашите умници.
Да ни е честита новата библиотека! Да се превърне във вдъхновяващо кътче, което ще ни отведе на вълшебни места по света, ще ни върне в миналото, ще ни изстреля в бъдещето и ще докосне ума, сърцето и въображението ни по начин, по който само една книга може го направи!
Предстоят инициативи за дообогатяване на библиотечния фонд.