СТАНОВИЩЕ

НА ЕКИПА НА НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГРАД ЯМБОЛ

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА НЕИСТИНИ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО, УРОНВАЩИ АВТОРИТЕТА И ИМИДЖА НА УЧИЛИЩЕТО

 Екипът от преподаватели в НУ „Св. св. Кирил и Методий“  заявява категоричната си позиция на дългогодишни педагогически специалисти в едно училище със столетна история. Считаме, че е недопустимо да се разпространява непроверена информация, уронваща престижа на образователната институция. Във време, в което трябва да бъдем пример за честни и достойни хора за нашите ученици, не можем да останем безучастни в явното хулене и оскверняване на един духовен храм, през който са преминали  хиляди ямболци.

Категорично заявяваме, че информацията, която се разпространява в публичното пространство е недоказана и непроверена. Събитията и лицата, визирани в нея, са обект на внимателна и професионална проверка. В НУ „Св. св. Кирил и Методий“ работят професионалисти и хора, отдали живота си за възпитанието и образованието на поколения  ямболски деца. В училището атмосферата е позитивна и има всички условия за едно спокойно и вдъхновяващо педагогическо взаимодействие.

Всички ние заставаме зад решенията на директора, професионализма на замесените колеги и вярваме, че както ръководството на училището, така и институциите, които проверяват фактите, си вършат професионално работата.

Уважаеми съграждани, екипът на НУ „Св. св. Кирил  Методий“ заявява своята категорична позиция, че уронването престижа на училището  лишава педагогическите специалисти от правото на почит и уважение, което заслужават.