Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01.2023 г. – 30.09.2023 г.

Отчет