Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода от 01.01. – 30.06.2023 г.

ОТЧЕТ