Записаните първокласници за учебната 2023/2024 година

1 а клас

1 б клас

1 в клас