Отново първенци на Национално външно оценяване

       Отлични резултати от НВО – 4. клас!!!
Прекрасните ни деца отново ни накараха да се гордеем с тях и показаха защо НУ „Св. св. Кирил и Методий“ е емблемата на качествено образование в град Ямбол.
По Български език и литература нашите ученици са постигнали забележителния резултат от 81.98 точки при 63.72 на регионално ниво и 70.52 точки на национално ниво!
По математика – 79.24 точки за нашите умници при 63.55 точки на регионално ниво и 64.38 точки на национално ниво!
Поздравления за децата и техните всеотдайни преподаватели:
Елена Стефанова
Ваня Дунева
Светла Ганева
Велина Станчева
и учителите в групите за целодневна организация:
Надежда Хаджиева
Светла Желева
Мария Русева.
Гордеем се с нашите възпитаници и прекрасни педагогически специалисти!