С много мило и вълнуващо тържество изпратихме символично нашите четвъртокласници. Отличените ученици през годините получиха медали и грамоти за отлични резултати в образователно-възпитателния процес. Наградени бяха и учителите Светла Ганева, Велина Станчева, Елена Стефанова и Евгения Георгиева за високи постижения в ОВП и издигане престижа на НУ „Св. св. Кирил и Методий“. Сълзи на радост и мъничко тъга блестяха в очите на деца, учители и родители… На добър час, мили деца! Летете на крилете на знанието, което Ви дадоха Вашите учители! Мечтайте, постигайте, успявайте! ❤