Учениците от нашето училище показват  знания и на Коледното математическо състезание. Най-масово участват най-малките ученици – първокласниците. С най-много точки – 52 и първо място в града е София Касабова. След нея с 47 точки и второ място се нарежда Хрисия Саханджиева, следвана от Стефан Петков с 43 точки и трето място. Грамоти за отлично представяне получават Даниел Иванов, Стелияна Кирова, Боян Димов и Христина Пенева.

За II клас първи е Златомир Зафиров с 31 точки, а трето място заема Христо Фотев. Грамоти за отлично представяне получават Христиан Георгиев, Сия Личева, Елия Пенчева, Мария-Магдалена Красимирова, Ренета Христова, Симеон Янков и Юлиан Манчев.

От третокласниците с най-добър резултат в града е  Тиана Койчева и завоюва златен медал  и грамота. Второ място завоюва Магдалена Господинова, а трето място –  Виктория Дражева. Грамоти за отлично представяне получават Мартин Коджабашев, Божидар Георгиев, Елиза Иванова, Стоян Проданов, Мария Колев и Петър Иванов.

Най-големите ученици в училището – четвъртокласниците се представят достойно. Петър Иванов заема второ място, следван от Божидара Ал Самра. Грамоти получават Юлиан Стоев, Арда Джамбаз, Даная Василева, Анна Мария Зафирова, Александър Джелебов и Симона  Атанасова.

Госпожа Светичкова, председател та СБМ – Ямбол, връчи грамотите и медалите на учениците в присъствието на техни съученици и родители. Тя за пореден път се изказа ласкаво за постиженията на нашите ученици.

Поздравления за учениците и техните учители! Успех на всички състезатели и в следващите математически състезания!