НУ “ Св.св.Кирил и Методий“ – гр.Ямбол, с признание на Националния форум.
Йорданка Лесева, класен ръководител на иновативна паралелка, беше избрана да представи Област Ямбол с презентация на престижния педагогически форум “ Училището с иновации в бъдещето “ в НДК- гр. София.
За значителен принос към реализиране на иновациите, г-жа Лесева бе наградена с медал, плакет и грамота от МОН.
Наградата бе връчена от служебния министър на електронното управление.
Поздравления и още много награди по пътя на успеха!