Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01. – 30.06.2022 г. г

ОТЧЕТ – ЮНИ