Във връзка с повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти от Начално училище“Свети свети Кирил и Методий“ в к. к. „Златни пясъци“ ( хотел„Славей“) в периода от 16-18 юни 2022 г. бе проведено обучение на тема:„Бърнаут синдрома в учителската професия“.