Във връзка с реализирането на дейности, насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално, междуинституционално ниво, както и  организирането на обучения, осъществявани  от обучителни организации с одобрени и вписани в Информационния регистър програми, предлагаме актуална информация за предстоящо обучение на учителите от НУ „Св. Кирил и Методий“ – Ямбол.

 

Тема на обучението: „Бърнаут синдрома в учителската професия“.

            Място на провеждане: Хотел „Славей“  в к. к. „Златни пясъци“.

           Период на провеждане:  16.06.2022 г.  – 17.07.2022 г.

           Начален и краен час: 16.06.22 г. – 15:00 – 18:00 ч.

17.06.22 г. – 10:00 – 12:30 ч.; 15:00 ч.– 17:30 ч.

 Наименование на обучителната организация: „Фондация – Кузманов“

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 31 педагогически специалисти