Пред вас са бъдещите съдии, прокурори, адвокати… Желанието им да заемат местата им беше голямо. Чутото, видяното, преживяното ще остави трайни спомени у децата.
Благодаря на г-жа Митрушева – майка на Алекс Атанасов за емоционалния разказ, за подробната беседа и за въвеждането в съдебна зала!