Уважаеми родители на бъдещи първокласници и

Деца от Група за задължително предучилищно образование!

       На 02.06.2022 година  – четвъртък от 18:00 часа в училището ще се проведе родителска среща.

           Родителите на бъдещите първокласници е необходимо да носят:

  1. Удостоверение за завършена Група за задължително предучилищно образование – оригинал.

  2. Копие от акт за раждане на детето.

                                                                                                                    Очакваме Ви!           

                                                                                                             От ръководството