Учениците от нашето училище с желание участваха във ВЕЛИКДЕНСКОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 2022г. за ученици от I до XII клас . Те за пореден път показаха своите трайни знания, умения и компетентности, както и задълбочената си математическа подготовка. Г-жа Светичкова – председател на СБМ, секция Ямбол отново беше наш гост, за да награди отличилите се ученици от нашето училище. Тя със задоволство отбеляза, че постиженията на нашите ученици и на това състезание са завидни.
   Браво, деца! Вашите победи и успехи ни изпълват с гордост!
Ето и имената на наградените:
I клас:
1. Златомир Михайлов Зафиров – първо място;
2. Господин Балчев Иванов- второ място;
3. Ренета Димитрова Христова- второ място;
4. Христо Петков Фотев-второ място;
5. Христиан Ангелов Георгиев – трето място;
6. Мила Иванова Гаванозова- грамота
7. Никол Александрова Божинова- грамота;
8. Катрин Кирилова Михайлова- грамота;
9. Любов Жорова Пенчева- грамота;
10. Ния Илиянова Динева – грамота;
11. Дойчо Димитров Дойчев- грамота.
II клас
1. Тиана Тихомирова Койчева- първо място;
2. Соня Георгиева Гюмлиева- трето място;
3. Мартин Юлиянов Коджабашев- грамота;
4. Божидар Живков Георгиев- грамота;
5. Стоян Пламенов Проданов- грамота;
6. Даниел Станислав Петков- грамота;
7. Елиза Гочева Иванова- грамота.
III клас
1. Петър Григоров Иванов- първо място;
2. Пресиана Станимирова Димитрова- второ място;
3. Божидара Ивелин Ал Самра- трето място;
4. Анна Мария Георгиева Зафирова- грамота;
5. София Иванова- грамота;
6. Адриана Станимир Михалева- грамота;
7. Михаела Радева Кънчева- грамота.
IV клас
1. Берг Османов Велиев- трето място;
2. Камен Пламенов Петков- грамота;
3. Мария- Магдалена Георгиева – грамота;
4. Силвия Каменова- грамота.
Поздравления за учениците и техните учители!