Уважаеми родители, мили ученици!

Новата учебна 2021/2022година ще започне присъствено, стъпаловидно при спазване на необходимите мерки за опазване здравето на учениците.

Начало на празничния ден 15.09.2021 г.

 

 ПЪРВИ   КЛАС

ОТ 9:00-10:30 часа

ЧЕТВЪРТИ  КЛАС

ОТ 10:30-11:10 часа

ВТОРИ КЛАС

ОТ 11:10-11:50 часа

ТРЕТИ  КЛАС

ОТ 11:50-12:30 часа

ОЧАКВАМЕ ВИ!