Уважаеми родители!

           На 07.09.2021 г. /вторник/ от 18 :00 часа ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници с класни ръководители: Галя Славова, Наталия Калъпова, Антоанета Георгиева и за децата от Подготвителна група с учител Красимира Иванова, а на 09.09.2021 г. /четвъртък/ – за първокласниците с класен ръководител Евелина Славова.

          Очакваме ви!