Децата от подготвителна група ,,Приятели“ успешно завършиха учебната година и споделиха своята радост с много песни, танци, задачки-закачки, весели игри и настроение. С гордост получиха удостоверенията си за постъпване в първи клас.
          На своето първо състезание ,,Аз ще бъда ученик“, организирано от СБНУ, всички участници се представиха отлично и получиха грамоти.
          Родителите посадиха в двора елхичка, за която децата да се грижат през годините в любимото училище и да растат заедно.