За поредна година четвъртокласниците от нашето училище се представиха достойно в Областния кръг на Национална олимпиада „Знам и мога. Тя е интердисциплинарна и предполага изява на знания , умения и компетентности, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен.

         Ученичката  Любов Павел Тодорова от ІV”а” клас с класен ръководител  Антоанета Георгиева и с ръководител на групата по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”   Галя Славова,  единствена  ще представи регион Ямбол на Националния  кръг.

          Поздравления , Любов! Поздравления, г-жо Георгиева и г-жо Славова!

         Пожелаваме  отлично  представяне  и на  Националния  кръг на олимпиада “Знам и мога“!