Г-жа Койчева – директор на училището награди с грамоти и медали учениците от училището, показали завидни знания и умения в математически турнир „Освобождение”.

           Турнирът бе посветен на националния празник  – Трети март и се провежда за първи път в училището.  В него взеха участие 144 ученици от 1., 2., 3. и 4. клас. Те решаваха за един астрономически час  десет нелеки задачи, някои от които, свързани с празника.

         Усмивки озариха лицата на наградените! Победителите  бяха  аплодирани от своите съученици.

         Желаем успехи на всички ученици в следващите състезания!