Графици за обучение на ученици в условията на чл.115 а, ал. 4, т. 2 от ЗПУО

ГРАФИК-I

ГРАФИК-II