ГРАФИК за обучение на ученик в условията на чл.115 а, ал.4, т.2 от ЗПУО за първи срок на учебната 2020-2021г.

ГРАФИК- OPEC IV