Правила и мерки в НУ“Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ямбол през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID – 19

ПРАВИЛА И МЕРКИ