Уважаеми родители!

Родителските срещи за децата от подготвителната група и за бъдещите първокласници за учебната 2020/2021 година ще се проведат на 09.09.2020 година от 18:00 часа в двора на училището.

От ръководството