Уважаеми родители и ученици!

 Новата учебна 2020/2021 година ще започне присъствено при спазване на необходимите мерки за опазване здравето на учениците.

Първокласниците ще посрещнем тържествено в двора на училището в 9:00 часа, а за по-големите ученици първият учебен ден ще започне при следния график:

                 ІІ клас  – 10:00 часа;

                ІІІ клас – 10:30 часа;

                ІV клас – 11:00 часа. 

ОЧАКВАМЕ  ВИ!