Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01. 01. 2020 г. – 30.06.2020 г.

IMG_0001