Протокол за класиране на участниците в националния кръг на олимпиада „Знам и мога“, проведен на 27 юни 2020 г.

IMG – протокол