Касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.

IMG