Заповед №РД 08 – 243/30.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия

Заповед РД-08-243-30.03.2020 г.